Update kwekersverenigingen (blog Paul Peters)

29-10-2019

Ik wil u graag een update geven over kwekersverenigingen. We hebben u en onszelf een niet te onderhandelen deadline opgelegd van 31 december 2019.

Voor deze datum moeten alle kwekersverenigingen, waar CNB de coördinatie voor verricht, een keuze hebben gemaakt. Deze keuze was; stoppen met het maken van prijs- en areaalafspraken, aansluiten bij BVS of aansluiten bij een andere verkooporganisatie. Wat de laatste keuze betreft moet worden opgemerkt dat deze verkooporganisatie voldoet aan de eisen die mededinging daaraan stelt.

Keuze voor BVS
Ik kan u vertellen dat we deze datum gaan halen. De meeste kwekersverenigingen hebben de keuze gemaakt om aan te sluiten bij BVS. Daar zijn we trots op omdat we hier heel hard voor hebben gewerkt. Het is mooi om te vernemen van een van de kwekers die is toegetreden tot BVS dat hij blij is met de aandacht die het onderwerp kwekersvereniging, door het ‘project’ BVS, heeft gekregen.

Door die aandacht zijn alle betrokkenen weer eens goed gaan nadenken over de marktwaarde van het product. En is er gekeken naar wat er nu eigenlijk in een huishoudelijk reglement en statuten is geregeld en of er echt wordt samengewerkt.

Nieuwe elan
In veel kwekersverenigingen is daardoor sprake van nieuw elan. Ik merk bij BVS dat ze veel zin hebben om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij gaat allereerst de aandacht uit naar de zaken die volgens mededinging op orde moeten zijn. Denk aan de areaalopdracht en het prijsbeleid. Vervolgens zal u samen met BVS en ook CNB, het nieuwe elan inzetten om het product en de samenwerking de aandacht te geven die het verdient.

Highlighted image: Update kwekersverenigingen (blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws