Update kwekersverenigingen en BVS

07-01-2019

Ook in 2019 staat mededinging en BVS op de agenda. In 2018 hebben we hier, samen met u, al veel tijd in gestoken.

Op 4 oktober 2018  is de eerste koopovereenkomst gemaakt voor ‘verkoper’ BVS. Het betreft Muscari Armeniacum. Inmiddels is deze eerste koopovereenkomst gevolgd met nog meer koopovereenkomsten voor ‘verkoper’ BVS.

Productmanager
Binnen BVS is nu alleen nog Richard van de Merwe actief als kwartiermaker. Richard zijn taak is BVS ‘van de kant’ te krijgen. Nu de eerste kwekers zijn toegetreden tot BVS is het ook nodig dat de functie productmanager wordt ingevuld.

Vervolg algemene ledenvergaderingen
In het nieuwe jaar gaan we ook ALV’s inplannen van de kwekersverenigingen die nog geen beslissing hebben gemaakt of de kwekers gaan toetreden tot BVS. De besluitvorming over BVS staat bij deze verenigingen op de agenda.

Daarnaast worden voor de kwekersverenigingen die de beslissing wel hebben gemaakt alle documentatie in orde gemaakt. Te denken valt aan ontbinding van de vereniging wanneer de kwekers niet voor BVS kiezen maar ook aan het opmaken van toetredingsovereenkomsten en overige documentatie voor kwekers die wel gaan toetreden tot BVS.

Indien er voor deze verengingen een ALV op de agenda staat zullen we in overleg met de betrokkenen bepalen welke agendapunten in het kader van BVS wel of niet zijn toegestaan. Het zal voor zowel de betrokken vertegenwoordigers als de leden van deze kwekersverengingen wennen zijn dat bepaalde onderwerpen niet meer met elkaar besproken kunnen worden.

Op de achtergrond wordt ook verdere invulling gegeven aan de extra administratie die gemoeid is met BVS. Zo wordt een contractenregister opgebouwd en wordt nagedacht op welke wijze BVS straks voorschotten gaat uitbetalen aan toegetreden kwekers.

Regeerakkoord
We hebben al eerder melding gemaakt van plannen uit het regeerakkoord om samenwerking in de land- en tuinbouw van minder regels te voorzien. Achtergrond is de macht van de (inkoop door) supermarkten. Af en toe wordt hier ook over gepubliceerd in de media. Overigens zonder dat het duidelijk wordt wat er nu gaat veranderen. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en wanneer er besluitvorming is die aanleiding geeft om de werkwijze met BVS aan te passen dan gaan we dit met betreffende vertegenwoordigers en aangesloten kwekers bespreken.

Kortom ook in 2019 zult u regelmatig van ons vernemen wat betreft BVS en mededinging.

Highlighted image: Update kwekersverenigingen en BVS

Vergelijkbaar nieuws