Pachtzaken

Iedere pachtzaak vraagt om een eigen aanpak. Als u teeltgrond of kassen wilt (ver)pachten, komt u voor verschillende keuzes te staan, zoals hoe lang wilt u gaan (ver)pachten, welke gronden of kassen zijn hiervoor geschikt en welke ontheffingen heeft u nodig van de Grondkamer? Het team van CNB Makelaardij heeft de kennis en ervaring in huis om u hierbij te ondersteunen.

Wij weten wat er in de markt speelt, kennen de pachtvraag en het -aanbod en de performance van de bedrijven daarachter. Op basis daarvan kunnen we u adviseren over de voor uw bedrijf juiste pachtaanpak. Daarnaast is het opstellen van goede, juridisch sluitende overeenkomsten ons dagelijks werk, evenals de afhandeling van wettelijke verplichtingen zoals het indienen van ontheffingsaanvragen bij de Grondkamer. Wij zorgen ervoor dat er niets over het hoofd gezien wordt.

Transparant, persoonlijk en betrokken
We zijn vooraf transparant over de taken die we voor u gaan uitvoeren en over de kosten die u daarvoor betaalt. De ervaring leert dat we onszelf voor u terugverdienen in de tijd die u bespaart. Onze aanpak is persoonlijk en betrokken: we nemen echt de tijd voor u en zetten ons maximaal in om uw beheerstaken professioneel en deskundig uit te voeren.