Actueel

Dit is een overzicht van de actuele nieuwsberichten van CNB.

CNB New Plants verder onder logo CNB

09 januari 2018

Voor de diensten bemiddeling en royalty in- en excasso in vaste planten werken we bij CNB onder de naam CNB New Plants. CNB New Plants heeft een eigen logo, website en social media.  Met de realisatie van de nieuwe huisstijl, logo en website van CNB hebben we besloten om de dienstverlening in vaste planten ook onder te brengen in de corporate CNB huisstijl. Daarmee nemen we afscheid van het CNB New Plants logo.  CNB Mercurius Voor licentiecontracten en royalty- in en excasso in vaste planten maken we gebruik van een aparte B.V.. Deze heeft de naam Mercurius en werkt ook onder het ‘oude’CNB New Plants logo. Ook hier treedt een verandering op. Mercurius wordt ‘CNB Mercurius’ en komt ook binnen de corporate huisstijl van CNB. Dienstverlening De dienstverlening zowel in bemiddeling als royalty in- en excasso blijft verder ongewijzigd. Onze bemiddelaars Ron, Rien, Henk, Rene en Marcel blijven met veel plezier en energie bemiddelen en op zoek naar noviteiten. Neem voor meer informatie contact op met Paul Peters, manager bemiddeling (06 20 41 10 35).  

CNB Makelaardij: Nieuwe pachtprijzen

04 januari 2018

Nederland kent een intensieve landbouw en dat geldt zeker voor de bollensector. Door de toenemende vraag naar vers, goed doorlatend zandland voor bijvoorbeeld vollegrondsgroente, maar zeker ook voor zantedeschia, hyacint en tulp stijgen de pachtprijzen en de economische waarden van deze percelen. De Grondkamer heeft dan ook besloten per 1 juli 2017 de wettelijk vastgestelde maximale pachtprijzen voor de regio ‘westelijk Holland’ te verhogen.Wat betekent dit nou voor u? We vragen het aan Bas Scholten van CNB Makelaardij. “We onderscheiden drie pachtvormen”, legt hij uit. “Dat zijn de reguliere pacht, de geliberaliseerde pacht en de teeltpacht. De teeltpacht komt in de bloembollenteelt het meeste voor en wordt in de regel afgesloten voor een of maximaal twee jaar. Deze vorm hoeft niet getoetst te worden door de Grondkamer. Ondernemers kunnen in overleg een pachtprijs vaststellen waarbij zij niet gebonden zijn aan de regels voor een maximale pachtprijs.” Er is nog wel een aandachtspunt, benadrukt Scholten. “Let op: wil je bijvoorbeeld het continuatierecht en voorkeursrecht van een pachter uitsluiten, dan moet de overeenkomst wel bij de Grondkamer worden geregistreerd.” Toetsingsplicht Bij geliberaliseerde pacht kunnen we twee vormen onderscheiden. “Daarbij gaat het om een overeenkomst voor zes jaar of korter of voor zes jaar en langer. Het verschil is dat bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor zes jaar en korter de pachtprijs zelf bepaald mag worden. Bij langer dan zes jaar zijn ondernemers gebonden aan de regels voor de maximale pachtprijs per regio. Deze is in de regio ‘westelijk Holland’ afgelopen zomer verhoogd naar €2714,- per hectare. In beide vormen geldt een toetsingsplicht bij de Grondkamer. Ook hier gelden dan het voorkeursrecht en continuatierecht niet.” Advies op maat CNB Makelaardij geeft advies op maat over de juiste pachtvorm die het beste past bij het bedrijf. De kosten voor registratie van een teeltpachtovereenkomst bedragen slechts €150,-. Ook staat het team van CNB Makelaardij klaar voor ondersteuning bij het opstellen van contracten en het samenbrengen van vraag en aanbod. Tekst: Greenity Fotografie: René Faas

CNB reglement leidend

28 december 2017

De KAVB heeft in haar ALV van december jl een beslissing genomen om de betaaltermijn van 15 september te wijzigen. Deze wijziging betreft het afschaffen van het voorschot. Dubbele administratieve last Dit voorschot vind je ook terug in het CNB reglement. Het voorschot brengt met zich mee dat op een levering 2 facturen worden gemaakt en dat leidt tot een dubbele administratieve last ten opzichte van de facturatie van de overige betaaldata. Daarom heeft CNB al in 2013 de mogelijkheid geboden om op leveranties tussen 1 juni en 14 augustus 100% te betalen op 15 september in plaats van 15% op 1 november en een voorschot van 85% op 15 september. Alleen zijn er zeer weinig kopers die hier gebruik van maken. Geen gevolgen werkwijze CNB  De beslissing van de KAVB om het voorschot af te schaffen heeft geen gevolgen voor de werkwijze van CNB. Voor een koopovereenkomst van CNB is het CNB reglement leidend ten opzichte van het handelsreglement. Door de beslissing van de KAVB voor afschaffen van het voorschot, gaat het handelsreglement op dit punt afwijken van het CNB reglement. Neem voor meer informatie contact op met Paul Peters, manager bemiddeling (06 20 41 10 35).

Toon: 9 | 18 | Alles