Betaaldatum Maart 2018

Omdat wij de betaaldatum van maart 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt.

Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met woensdag 31 januari 2018 geleverd zijn, uiterlijk 8 februari bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum mei 2018 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 31 januari 2018 plaatsgevonden. 

Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.

 

Leden CNB akkoord met restitutie

11 oktober 2018

De Algemene Ledenvergadering  van CNB heeft dinsdagavond 9 oktober de jaarrekening van CNB over het boekjaar 2017-2018 vastgesteld. Daarmee is  het voorstel om een deel van het resultaat als restitutie aan de leden uit te keren goedgekeurd. Zoals al eerder vermeld hebben wij een goed jaar achter de rug met een nettowinst na belastingen van € 1,7 mln. Restitutie Onze directeur Leo van Leeuwen gaf tijdens de vergadering aan dat er bij het voorstel tot restitutie ook is gekeken naar het resultaat dat met de bemiddeling is gerealiseerd. Ook de dienst Koelen en prepareren heeft afgelopen jaar weer een prima resultaat gerealiseerd. Dit resultaat wordt gebruikt om de meerjaren investeringsplannen in Bovenkarspel te financieren. Op deze manier komt het dan weer ten goede aan de leden die aan dit resultaat hebben bijgedragen. Nieuwe leden Raad van Commissarissen Sjaak van den Berg en Arjan Slobbe zijn tijdens de vergadering benoemd tot commissaris van CNB. Ze volgen Wim Langelaan en Sander Wijkstra op, die na 12 jaar niet meer herkiesbaar zijn. Sjaak is mede-eigenaar van Boltha en daarmee een vertegenwoordiger van het vak. Arjan is een externe commissaris en is mede-eigenaar van een ICT bedrijf. Markt Leo heeft tijdens zijn verhaal ook een toelichting gegeven op de uitdagingen waar het vak voor staat op het gebied van duurzaamheid en markttoegang. “CNB speelt hier weliswaar geen directe rol in, maar wij zijn wel op zoek naar hoe wij als dienstverlener een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen”, aldus Leo.

Teeltbegeleiding controleert op mijten

02 oktober 2018

Iedere twee weken is er nieuws vanuit één van onze diensten. Deze keer is CNB Teeltadvies aan de beurt.  Het teeltbegeleidingsteam in Bovenkarspel trekt de komende vier weken langs de bewaarcellen, om tulpen te controleren op de bollen- en stromijt. Op tijd beginnen met controle Uit de controle komt een advies voort: bollen de koeling in, of nog niet. “Stadium G was vroeg dit seizoen, dus beginnen we ook op tijd met de controle”, zegt teeltadviseur Yorick van Leeuwen. Bestrijden  praktisch onmogelijk Wie bruine hoopjes stof in de cel vindt, zal wel een angstig voorgevoel hebben. Het zogeheten mijtenstof krioelt in de regel van de bollenmijten. Mijten zijn altijd van de partij, ze komen met de bollen mee van het land. De Rhizoglyphus robini en de Tyrophagus veroorzaken veel schade in bolgewassen, met name in de gevoelige cultivars als ‘Purple Flag’ plus sports en ‘Leo Visser’ en in vele parkieten. Bestrijden is praktisch onmogelijk, koelen is volgens Van Leeuwen de beste oplossing. Dompelen niet aan te raden “Bollen met te veel mijten koelen, zorgt ervoor dat de mijten geen schade meer aanrichten. Ze gaan niet dood, maar ze komen in rust. Bestrijden kan eigenlijk niet, al is te dompelen in Apollo of Vertimec. Dompelen is niet aan te raden. De kans op Fusarium wordt weer groter en zuur is ook voor de mijten heel fijn.” Mijten op de spruit Mijten komen op de zure bollen af, de ethyleen zorgt voor het signaal aan de bollen- en de stromijt. De rol van de circa 0,5 tot een millimeter metende geleedpotigen is opruimen, maar daarbij tasten ze de bol aan. De schade is afhankelijk van de plek van de mijt. Op de bol en in de eerste rok kan de mijt nog niet veel kwaad. Dieper in de bol wel. Mijten op de spruit kunnen kernrot en dus schade veroorzaken die pas bij de broei zichtbaar wordt: bladschade, zwarte of ontbrekende meeldraden of zelfs compleet weggevallen bloemen. Microscoop Onder de microscoop wordt uitgezocht hoeveel mijten zichtbaar zijn en waar ze precies zitten. “Als schade dreigt, dan krijgt de kweker het advies de partij direct na afronding van de tussentemperatuur in de koeling te zetten.” Partijen kunnen daardoor wel meer koeling krijgen dan aanvankelijk in het schema was opgenomen. “Alternatief is niet koelen. Bij een klant die koelcapaciteit tekort kwam, heb ik wel gezien wat er met een partij ‘Purple Flag’ kan gebeuren. Er was twintig procent uitval.” Broeischema Bij het maken van het broeischema houden de teeltadviseurs van CNB al rekening met de gevoeligheid van de cultivar. Gevoelige soorten kunnen beter voor de vroege broei worden gebruikt. “Dat lukt niet altijd, want de parkieten wil je natuurlijk het hele seizoen broeien.” De controle van de partijen bij klanten en in de cellen in van het Koel- en Preparatiebedrijf in Bovenkarspel zelf, is onderdeel van de standaard werkwijze. “Kwekers hoeven geen afspraak te maken, we komen langs.” Tekst: Hans van der Lee

Aan tafel met... Pennisetum 'Red Head'

02 oktober 2018

Deze week gaan wij Aan tafel met... Pennisetum 'Red Head' van Meiland B.V.  Wil je alles weten over deze Pennisetum? Bekijk dan de video hier Ook uw producten online en offline promoten bij CNB? Aan tafel met… is een nieuw initiatief van CNB. Letterlijk aan tafel met het product en/of de inzender is de insteek. Zoek jij nog een plek om (gratis) je product te promoten? Kijk dan hier voor meer informatie en meld je aan! Let op, er is beperkte beschikbaarheid.

Dahlia’s gerooid, op naar 2019!

02 oktober 2018

Na een paar mooie maanden is de CNB Dahliashowtuin inmiddels gesloten.  De palen zijn verwijderd, de netten zijn eraf, het gewas is gehakseld en tenslotte zijn de dahlia’s gerooid. Wij kijken terug op een prachtig seizoen en zien u graag volgend jaar weer op de tuin! Foto's:       

Zuurscheiders (Blog: Paul Peters)

02 oktober 2018

Iedere maandag blader ik even door het vakblad ‘Bloemisterij’. Gisteren viel mijn oog op een grote foto met toelichting van de nieuwe hal van machinefabrikant Havatec. Een prachtige foto van een mooie nieuwe hal met diverse machines in aanbouw. Ik lees naast ‘ontbollers, boslijnen en sorteermachines’ ook over ‘zuurscheiders’. ‘Havatec heeft deze zuurscheider sneller, betrouwbaarder en goedkoper gemaakt’. Er staat goedkoper, maar dan praat je nog steeds over ‘ongeveer een ton’. Gevoel van onbehagen Naast dat de foto de weergave is van een bedrijf waar de sector trots op kan zijn bekruipt mij ook een gevoel van onbehagen. Een ton investeren voor een zuurscheider, dat is veel geld. Ik gun het Havatec, maar het is toch voor de sector veel beter dat we geld investeren om zuur te voorkomen? Voorkomen van Ik weet dat er verschillende initiatieven zijn waar geld wordt geïnvesteerd in ‘voorkomen van’, onder andere zuur. Ik weet ook dat er veel kwekers, broeiers en exporteurs zijn die vinden dat er veel te weinig gebeurt. Het wordt volgens mij tijd dat een en ander rondom het onderwerp zuur op een rijtje wordt gezet (iets voor een journalist van Bloemisterij of Greenity?). Ik hoop dat de conclusie daarvan is dat het lek bijna boven is en dat Havatec zich kan richten op ‘ontbollers, boslijnen en sorteermachines’…… Ps. zie blz 6 & 7 van Bloemisterij 39 Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met  Paul Peters (Manager bemiddeling).

Nieuwbouw CNB Koelen en prepareren

25 september 2018

De laatste jaren is een aanzienlijke groei gerealiseerd door de dienst Koelen en prepareren. Nieuwe hal “De focus ligt op continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening”, aldus Jos Duin, manager Koelen en prepareren. Afgelopen jaren is CNB al bezig geweest met de revitalisering van het complex door asbestdaken te vervangen en oude synthetische koelmiddelen te vervangen door natuurlijke milieuvriendelijkere koudemiddelen. In vervolg hierop gaat CNB een nieuwe hal bouwen om haar ULO faciliteiten te vernieuwen en uit te breiden. Toekomstbestendig bouwen Recent is hiervoor de bouwaanvraag gedaan. CNB hoopt in januari 2019 te kunnen starten met de bouw, zodat eind 2019 de nieuwe faciliteit in gebruik genomen kan worden. CNB gaat toekomstbestendig bouwen en kiest voor energieopwekking door middel van zonnepanelen en energiezuinigere en milieuvriendelijke koelinstallaties. De dienstverlening van CNB Koelen en prepareren blijft gefocust op het koelen, prepareren en bewaren van lelies en tulpen.

Betaaldatum november 2018

25 september 2018

Omdat wij de betaaldatum van november 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Uiterlijk 8 oktober Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met zondag 30 september 2018 geleverd zijn, uiterlijk 8 oktober bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum januari 2019 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 30 september plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.

Positieve cijfers voor CNB

24 september 2018

CNB sluit het boekjaar 2017-2018 af met een nettowinst van € 1.698.000. Dit is een stijging van ruim € 300.000 ten opzichte van vorig boekjaar.  De handelsomzet bemiddeling is met € 1 mln. gestegen en bedraagt € 294 miljoen. Deze stijging is met name terug te zien in de productgroepen tulp, overige bolgewassen en groene veilingen. De omzet uit lelies is gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. De dienst koelen en prepareren heeft een uitstekend jaar achter de rug. Er is een omzet gerealiseerd van € 5,3 miljoen, een toename van ongeveer een half miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar. “Dit mooie resultaat maakt het mogelijk om 10% van de betaalde provisie als restitutie aan de leden uit te keren. De jaarrekening en het hierin opgenomen voorstel tot restitutie wordt binnenkort ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd”, aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018 in Lisse. De vergadering start om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging met aanvullende informatie.

100 jaar CNB, it’s our birthday!

18 september 2018

16 januari 2019 bereikt CNB de bijzondere leeftijd van 100 jaar en daar zijn wij natuurlijk erg trots op. Jubileum jaar In de afgelopen 100 jaar is er veel gebeurd en dat willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We gaan jullie de komende maanden op de hoogte houden van al het leuks dat er aan zit te komen. Terugkijken Maar natuurlijk gaan we ook terugkijken op de afgelopen 100 jaar. Hou onze website en social media in de gaten voor prachtige foto’s, leuke video’s en een blik in het verleden!

Toon: 9 | 18 | Alles